Špeciálne ustanovenie

Všetky doleuvedené pravidlá a podmienky je možné zmeniť na základe vzájomnej dohody. Našou snahou nie je hostí obmedzovať, ale vychádzať im v ústrety v maximálnej možnej miere, pokiaľ to situácia dovoľuje. V prípade otázok neváhajte a kontaktujte nás. Ďakujeme.

Rezervácia pobytu

Pobyt je možné rezervovať prostredníctvom rezervačného formulára alebo telefonicky.
Napíšte nám:

  • Vaše meno, telefonický kontakt alebo emailovu adresu
  • Vami zvolený termín pobytu
  • ďalšie otázky a informácie

Po overení obsadenosti daného termínu Vás budeme kontaktovať.

Potvrdenie rezervácie

Po potvrdení rezervácie platíte zálohu vo výške 50% z celkovej ceny pobytu. Zálohu je potrebné uhradiť do 7 pracovných dní. Po prijatí zálohy obdržíte potvrdenie na Váš email. Zvyšok ceny pobytu zaplatíte pri nástupe po prebraní kľúčov. Pre stálych zákazníkov je možné tieto podmienky upraviť na základe vzájomnej dohody.

Stornovanie rezervácie

V prípade storna rezervácie uprednostňujeme istú mieru kompromisu formou tzv. kreditu t.j. neuplatňujeme si storno poplatok podľa podmienok uvedených nižšie. V prípade, že o to hosť požiadá, na plnu sumu zálohovej platby vystavíme poukážku, ktorú može využiť na pobyt u nás v nadchádzajucich 12 mesiacoch. Tákto vystavená poukážka je prenosná a nie je teda viazaná na konkrétne meno hosťa.

Prehľad storno poplatkov:
Výška storno poplatku je závislá od toho, ako dlho pred začiatkom Vášho pobytu dôjde k zrušeniu rezervácie:

  • viac ako 30 dní pred začiatkom pobytu: 30% z celkovej ceny pobytu
  • menej ako 30 dní (vrátane): 45% z celkovej sumy pobytu
  • predčasné ukončenie pobytu: 80% z ceny ostávajucích dní, ak nie je dohodnuté inak

Príchod a odchod

  • Čas príchodu – po 14:00 v deň začatia pobytu
  • Čas odchodu – do 10:00 v deň ukončenia pobytu